Siirry sisältöön
Käytämme sivustolla evästeitä. Jatkamalla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja
Hae
Valikko
a a

Tredun strategia

Me Tredussa kohotamme ja ylläpidämme ammatillista osaamista, mahdollistamme yksilölliset opintopolut, kehitämme työ- ja elinkeinoelämää ja vauhditamme yrittäjyyttä. Toimimme yhteiskuntavastuullisesti ja edistämme hyvää elämää.

Ammatillista etumatkaa – Rohkee, Retee ja Reilu Tredu

Rohkee (Brave)

Isona toimijana uskallamme yhdessä nähdä, kokeilla ja kehittää mahdottomasta mahdollista.

Retee (Bold)

Olemme avoimesti ylpeitä osaamisestamme ja turvaamme juuri sinulle laadukkaan ammatillisen etumatkan.

Reilu (Fair)

Tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti toimimalla syntyy luottamus, joka mahdollistaa avoimuuden ja Treduun on mukava tulla uudestaan.

Laatukulttuurimme tukee vision "Ammatillista etumatkaa – Rohkee, Retee ja Reilu Tredu" ja arvojen mukaisten tavoitteiden saavuttamista. Asiakaslähtöinen toiminta ja opiskelija- ja työelämäasiakkaiden sekä muiden sidosryhmäkumppanien osallistaminen kehittämiseen ovat toimintamme lähtökohtia.

Tulevaisuuden keskeisiä menestystekijöitämme ovat:

 • työpaikalla tapahtuva oppiminen
 • työelämävalmiudet
 • opiskelijakeskeisyys
 • henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi
 • yhteistyöverkostot.


Tredun strategisen ohjelman kehittämisohjelmat 2019–2022

Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta

Me Tredussa profiloidumme tulevaisuuden teknologioiden käyttöönoton edelläkävijäksi. Otamme toiminnassamme huomioon tulevaisuuden teknologian vaikutukset ammattien muutoksiin ja osaamistarpeisiin.

Teknologisesti älykkäämpää tulevaisuutta Tredusta työpaketit vuosille 2019–2022

Virtuaaliset ja simuloidut oppimisympäristöt

Kehitämme ja uudistamme toimipisteissä erilaisia ammatilliseen oppimiseen liittyviä virtuaalisia (VR ja opetusteknologiset sovellukset) ja simuloituja oppimisympäristöjä. Otamme tarkoituksenmukaisesti asteittain käyttöön lisätyn todellisuuden (AR) oppimisympäristöjä. Lisäksi työssäoppimisessa hyödynnämme 5 G verkkojen mahdollistamaa reaaliaikaista ohjausta kamerateknologian avulla joka koulutusalalla. Kehitämme ja vahvistamme myös henkilöstön osaamista opetusteknologian hyödyntämisessä, simulaatiopedagogiikassa ja virtuaaliopetuksessa.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Sosiaali- ja terveysalan, kasvatus- ja ohjausalan sekä prosessiteollisuuden virtuaalisten oppimisympäristöt rakentaminen Thinglink-sovelluksella
 • 360 kuvaukset päiväkoti ympäristössä Hallilassa
 • 3D ohjauksen kehittäminen maanrakennusalan kuljettajakoulutuksessa
 • Simuloituja oppimisympäristöjä otettu käyttöön. Tredussa on tällä hetkellä erilaisia simulaattoreita 12 kpl mm. ajo-opetus-, puunkorjuu-, maarakennus-, kappaletavara- ja trukkikoulutuksessa

Robotiikka ja 3D-tulostus

Oppimisympäristöissämme on käytössä työelämän toimintaprosessien mukaisia robotisaation oppimisympäristöjä ja laitteistoja (mm. teollisuus-, palvelu-, sairaala-, kenttä-, liikenne- ja ohjelmistorobotiikka). Koulutuksessamme otetaan oppimisympäristöissä asteittain käyttöön hyvinvointiteknologian robotiikan laitteistoja sekä erilaisia toiminta-avusteisia osa-autonomisia robottiratkaisuja (Pepper). Oppilaitoksen ja työelämän yhteisissä toimintaympäristöissä käytetään erilaisia 3D -tulostuksen laitevariaatioita mm. kappale- ja valumallivalmistuksessa.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Robottikissa Nemo mukana sosiaali- ja terveysalan opetuksessa ja ikäihmisten ja lasten asiakastyössä
 • Pepper-robottien (3 kpl) käyttöönotto kampusten opetustoiminnassa. Pepper-robotit ohjelmoidaan osana datanomi/tietoliikennetekniikka-alan koulutusta
 • Tekniikan aloilla Tredussa on käytössä 14 robottia erilaisissa oppimisympäristöissä. Robottien käyttöä ja ohjelmointia harjoitellaan osittain simulointiohjelmilla
 • Tekniikanaloille Treduun tulee syksyllä 2020 kolme siirrettävää Cobot-yhteistyörobottia konenäköominaisuuksilla monialaiseen käyttöön
 • Korona suojamaskien runkokappaleiden tulostus monialaisena opiskelijatyönä
 • Treduun on hankittu yhteensä 8 Prenta merkkistä 3D-tulostinta. Lisäksi hankinnassa on elintarviketulostin sekä metallin 3D-tulostin

Tekoäly ja data-analytiikka

Osaamisalojen koulutuksessamme ja opiskelijaohjauksessa käytetään soveltuvin osin data-analytiikkaa ja tekoälyn sovelluksia. Tiedolla johtamisessa luodaan menetelmiä ja käytänteitä hyödyntää tekoälyä ja data-analytiikkaa toiminnanohjausjärjestelmästä.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • PowerBI-sovelluksen tuottaman informaation hyödyntäminen tiedolla johtamisessa ja tulosjohtamisessa
 • Bigdatan käyttö metsäalan hakkuukoneen tietojärjestelmien tuottaman tiedon analysoinnissa (ajoajan ja kuormaimen käytön muutosta suhteessa hakkuupäällä tehtyyn taloudellisesti tuottavimpaan aikaan)


Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta

Meillä Tredussa on yrittäjämäinen toimintakulttuuri ja rohkaisemme opiskelijoita yrittäjyyteen sekä edistämme myös henkilöstön yrittäjyysosaamista. Toimimme myös aktiivisena kumppanina verkostoissa yrittäjyyden edistämiseksi.

Tulevaisuuden yrittäjyyttä Tredusta työpaketit vuosille 2019–2022

Yrittäjyyteen kannustaminen

Motivoimme ja kannustamme opiskelijoita yrittäjyyteen toiminnallisin menetelmin. Rakennamme selkeän ja brändätyn toimintamallin, jolla yrittäjyydestä innostuneet opiskelijat ohjataan eteenpäin yrittäjyyspolulle.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Pidetty erilaisia liikeideakilpailuita, osallistuttu valtakunnalliseen pitchaus-kilpailuun, järjestetty PopUp-neuvontaa
 • Yrittäjyyden neuvontapiste Starttaamon toiminta käynnistyi Santalahdentiellä. Nyt on käynnissä toiminnan vakiinnuttaminen ja levittämistä muihin toimipisteisiin suunnitellaan
 • Ny-yrittäjyyslähettiläät vierailivat Tredun kaikissa toimipisteissä yrittäjyysviikolla ja tapasivat 1574 opiskelijaa. Lähettiläät ovat NY yrityksen perustaneita opiskelijoita. Tätä toimintaa jatketaan ja mallinnetaan

Koulutuspalvelut yrittäjyyteen

Tuotteistamme ja mahdollistamme kaikille opiskelijoille valittavaksi yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnon osan. Lisäksi rakennamme yrittäjyyteen liittyviä opintoja ja varmistamme, että ne ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Yritystoiminnan suunnittelu –tutkinnon osan verkkokurssi
 • Verkkoluentoja, NY-leiri verkkototeutuksena, Teams-kahvilat joissa ohjausta mm. kesäyrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä

Henkilöstön kannustaminen yrittäjyysosaajaksi

Innostamme ja kannustamme henkilöstöä yrittäjämäisen toiminnan edistämiseen ja oman osaamisensa kehittämiseen. Luomme tapoja kokemusten jakamiseen ja hyödynnämme yrittäjäverkostoa osaamisen lisäämiseen.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Tredussa toimii yrittäjyysheimo, johon kuuluu opettajia ja muuta henkilöstöä. Yrittäjäheimo kokoontuu säännöllisesti oppimaan, jakamaan kokemuksia ja verkostoitumaan
 • Tietoiskuja ja yrittäjyysvalmennuksia henkilöstölle

Keväällä 2020 Tredun opettaja Tarja Manner sai Vuoden NY-opettajan palkinnon! Lue lisää tiedotteesta .

Tredun yrittäjyyspalvelut

Ohjaamme opiskelijoita käyttämään lisäarvoa tuottavia verkoston palveluja. Huolehdimme, että opiskelijoilla on riittävästi tietoa käytettävissä.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • NY-6-24 tunnin valmennus innovaatioleiri yritystoiminnan harjoitteluun
 • Starttaamo toiminnan käynnistäminen
 • Yrityspajatoiminta käynnistynyt useassa eri toimipisteessä

Mentorointi

Kehitämme ja tiivistämme yhteistyötä yrittäjien ja yhteisöjen kanssa opiskelijoiden tueksi yritystoiminnan alkuvaiheessa.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • 4H:n kanssa BusinessLab –toiminta = toimipisteissä kiertävä popup-neuvontapiste
 • Yhteistyö Startup-talo Platform6 kanssa

Eri toimijoiden logoja

Kestävä elämäntapa Tredusta

Me Tredussa luomme hyvinvoivaa ja turvallista yhteiskuntaa kouluttamalla ammattilaisia aktiiviseen maailmankansalaisuuteen sekä jatkuvaan työ- ja opiskelukyvyn ylläpitoon. Meiltä valmistuu vastuullisia ja ammattitaitoisia kansalaisia, jotka ovat tietoisia ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden merkityksestä tulevaisuuteen ja hyvään elämään. Edistämme ammattien ja työelämän muutosta kestävän elämäntavan periaatteiden mukaisesti.

Kestävä elämäntapa Tredusta työpaketit vuosille 2019–2022

Opiskelijan tuki

Kannustamme opiskelijaa aktiiviseksi kansalaiseksi ja tuemme jokaista opiskelijaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa toteuttamisessa ja motivoimme opiskelijoita huolehtimaan hyvinvoinnistaan. Toimimme varhaisen tuen periaatteella ja teemme aktiivista syrjäytymistä ehkäisevää työtä verkostoissa.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Kohtaamo -toiminta - kohtaamispaikka toimipisteissä, Opiskelijan tukena moniammatillinen toimijaverkosto
 • Virtaa opiskelijoiden koulupäiviin –pajatoiminta, harrastustoimintaa, ammatillisia opintoja, opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, valinnaisten yhteisten tutkinnon osien osia
 • Varhaisen tuen toimintatapa, opiskelijoiden huolet huomataan, niihin puututaan varhaisessa vaiheessa ja tuetaan opiskelijaa
 • Opiskelijakunta- ja tutortoiminta – aktiivisena jokaisessa toimipisteessä
 • Aktiivinen toiminta PAEK-verkostossa (Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskus), esimerkiksi työpaikkarekisteri erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille

Elinikäinen oppiminen

Tarjoamme koulutusta ja osaamisen kehittämisen palveluita nuorille, aikuisille eri elämäntilanteissa, sekä työyhteisöille erilaisiin tarpeisiin. Meiltä saat tasa-arvoisen mahdollisuuden opiskeluun ja rakennamme yksilöllisiä opiskelupolkuja riippumatta opiskelujen aloittamisen tavasta tai ajasta. Tuemme opiskelijaa sujuvissa siirtymissä ja annamme valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja elämän aikaisen osaamisen kehittämiseen.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Tuetussa työssä hankitun osaamisen opinnollistaminen osatutkinnoiksi yhteistyössä kuntoutus- ja työllisyyspalveluiden kanssa
 • Toisen asteen koulutus tutuksi - Virtaa yläkoululaisten harrastustoimintaan -pajat
 • Perustutkintoihin ohjaus- ja hakupäivät kuukausittain
 • Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus OSKE tarjoaa moniammatillisessa yhteistyössä maahanmuuttajataustaisille tamperelaisille tukea ja ohjausta opiskeluun ja työelämään
 • Ohjaamo-yhteistyö, Opinto-ohjaaja ohjaamossa yhtenä päivänä viikossa
 • Aikuiskoulutuksen kehittäminen – asiakkuusvastaavia nimetty koulutusaloille kehittämään työelämäyhteistyötä
 • Oppivelvollisuuden laajenemisen valmistelu aloitettu
 • Korkeakouluopintojen suorittaminen osana opintoja – yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia kokonaisuuksia (väyläopinnot)
 • Hiedanrannan oppimiskylä

Kestävä toimintakulttuuri Treduun - Green Campus

Olemme kehittäneet Tredun toimintakulttuuria kestävän kehityksen arvojen mukaisiksi. Tarjoamme opiskelijoille yhteiskuntaa uudistavaa koulutusta ekologisen, taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmat huomioiden. Kestävä toimintakulttuuri luodaan oppivassa verkostossa oppilaitoksen, työelämän ja yhteiskunnan kanssa vuoropuheluna.

Tehtyjä toimenpiteitä:

 • Tredun tiekartta 2030 (Hiilineutraali Tampere 2030)
 • Kestävän kehityksen sertifiointiprosessi käynnissä (OKKA-säätiö), Tredun Metsätien toimipiste
 • Kestävän kehityksen vuosittainen teemaviikko (vko 15)
 • Opiskelijat ovat luomassa kestävää toimintakulttuuria - Opiskelijat ideoivat "pieniä ekotekoja", joita toteutamme yhdessä.
 • Keke -vastaavat kaikissa toimipisteissä


Tredun tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -teema sisältyy vahvasti strategisen ohjelman 2019-2022 tavoitteisiin. Kestävä elämäntapa Tredusta strategisen painopisteen toteutus näkyy tredulaisten arjessa toimintamallien ja prosessien taustalla.

Kehittymistyössä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmat huomioidaan kehittämistyössä laajasti. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on Tredun tahtotila.